Barcelona, els mapes i la ciutat

Descripció

MONTANER, Carme y NADAL, Francesc (2010): Barcelona, els mapes i la ciutat, en C. Montaner y F. Nadal (eds.): Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 12-17.