Cartes de navegar medievals. Puntualitzacions i aportacions noves

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2010): Cartes de navegar medievals. Puntualitzacions i aportacions noves, en MAYOL, Joan; MUNTANER, Lleonard, RULLAN, Onofre (Eds.): Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, pp. 295-399. [PDF]