Cartes i atles portolans de les col·leccions espanyoles. Segles XV-XVII

Descripció

ROSSELLÓ i VERGER, Vicenç M. (1995): Cartes i atles portolans de les col·leccions espanyoles. Segles XV-XVII, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya.