Cartografia

Descripció

NADAL, Francesc (2003): Cartografia, en Antoni Simon i Tarrès (dir.): Diccionari d’historiografia catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, pp. 310-311. [PDF]