Cartografia de la província de Barcelona, 1833-2000

Descripció

MONTANER, Carme (2003): Cartografia de la província de Barcelona, 1833-2000, Barcelona, Diputació de Barcelona, 179 pp.