Cartografia i administració a Catalunya (1914-1983)

Descripció

MONTANER, Carme (1998): Cartografia i administració a Catalunya (1914-1983), L’Avenç, Barcelona, nº 224, pp. 18-22.