Cartografia parcel·lària i estadística territorial a la província de Barcelona (1845-1895)

Descripció

NADAL, Francesc; MURO, José Ignacio y URTEAGA, Luis (2003): Cartografia parcel·lària i estadística territorial a la província de Barcelona (1845-1895), Revista de Geografia. Segona època, Barcelona, nº 2, pp. 37-60. [PDF]