El mapa com a eina de govern. Centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya (1914-2014)

Descripció

MONTANER, Carme (2015): El mapa com a eina de govern. Centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya (1914-2014), Barcelona, Generalitat de Catalunya; Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Diputació de Barcelona.