El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de textos històrics (ss. XVII-XX)

Descripció

BURGUEÑO, Jesús (ed.) (2008): El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de textos històrics (ss. XVII-XX), Barcelona: Societat Catalana de Geografia, CXXXV+211 pp.+20 láminas. [PDF]