El mapa d'Ildefons Cerdà de 1856: el primer mapa de Vic amb corbes de nivell?

Descripció

MONTANER, Carme (1994): El mapa d'Ildefons Cerdà de 1856: el primer mapa de Vic amb corbes de nivell?. Ausa, Vic, vol XVI, nº 132-133, pp. 71-80. En línea en: www.traces.uab.es/patronat. [PDF]