El Mapa del Reyno de Valencia (1762) de Tomás López

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2002): El Mapa del Reyno de Valencia (1762) de Tomás López, Estudios Geográficos, Madrid, nº 248-249, pp. 761-774.