El paisatge rural de l’Illa de Menorca

Descripció

VIDAL BENDITO, Tomàs (1998): El paisatge rural de l’Illa de Menorca, Revista de Geografia, vol. 32-33, nº 1, pp. 23-44.