El plànol topogràfic del regadiu i ciutat de Manresa (1867)

Descripció

GISBERT, Meritxell (2011): El plànol topogràfic del regadiu i ciutat de Manresa (1867), Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 70, p. 181-203.