Electrificació i coneixement del territori

Descripció

Montaner, Carme (2013): “Electrificació i coneixement del territori” dins: Urteaga, Luis (coord.): L’electrificació de Barcelona, 1881-1935. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Quaderns d’Història de Barcelona), pàg. 105-135