Els curs dels principals rius valencians als primers mapes impresos

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. (1999): Els curs dels principals rius valencians als primers mapes impresos,  Cuadernos de  Geografía, València,  nº 65-66, pp. 13-25.