Els estudis hidrològics de Pedro Antonio de Mesa

Descripció

MURO, José Ignacio; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (1995): Els estudis hidrològics de Pedro Antonio de Mesa, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 40, 1995, pp. 33-41. [PDF]