Els exotopònims de les cartes portolanes (medievals)

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2014): Els exotopònims de les cartes portolanes (medievals), en CASANOVA, E. i PAYÀ, E. (eds.): Topònims entre dos llengües. L’exonímia. València, Denes, p. 143-156.