Els italianismes de les cartes portolanes mallorquines

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. (1997): Els italianismes de les cartes portolanes mallorquines, en Estudis de Literatura i Cultura en honor de Joan Veny, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. 1.