Els Mapes excursionistes de l'Editorial Alpina II

Descripció

MONTANER, C.; CASASSAS, A.M. (1992): Els Mapes excursionistes de l'Editorial Alpina, II. Butlletí Unió Excursionista de Vic, nº 207, pp. 3-7