Els mapes setcentistes de Catalunya del Comte de Darnius

Descripció

MONTANER, Carme (2007): Els mapes setcentistes de Catalunya del Comte de Darnius, Mètode. Revista de la Universitat de València, València, nº 53, pp.105-113. [link]