Els primers plànols urbans del País Valencià

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. (1993): Els primers plànols urbans del País Valencià, en II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Peníscola, 1992, Barcelona, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, pp. 27-38.