Espais viscuts i espais imaginats: les representacions del món de la baixa edat mitjana

Descripció

PUJADES i BATALLER, Ramon J. (2010): Espais viscuts i espais imaginats: les representacions del món de la baixa edat mitjana, Studium medievale. Revista de cultura visual-cultura escrita, num. 3, p. 27-41. [PDF]