Fonaments Geogràfics de la Història

Descripció

VIDAL BENDITO, Tomàs (1996): Fonaments Geogràfics de la Història, Enciclopèdia de Menorca. Vol. IX (Història I) pàg. 27-82