Garriga i Roca’s ‘quarterons’ as a tool to study urban change in Barcelona

Descripció

NOBAJAS, Alexandre (2014): Garriga i Roca’s ‘quarterons’ as a tool to study urban change in Barcelona. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 77, 205-220 [PDF]