Geòmetres, arquitectes i editors. Cartografiar Barcelona (1750-1850)

Descripció

BURGUEÑO, Jesús (2010): Geòmetres, arquitectes i editors. Cartografiar Barcelona (1750-1850), en Carme Montaner y Francesc Nadal (eds.): Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 46-63.