Jeroní Munyós i la primera triangulació valenciana (per a Oertel)

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2000): Jeroní Munyós i la primera triangulació valenciana (per a Oertel), Cuadernos de Geografía, València, nº  67-68, pp. 137-146.