Jesús Jiménez Ortoneda, interventor militar en el Rif (1911-1936)

Descripció

VILLANOVA, José Luis y URTEAGA, Luis (2009): Jesús Jiménez Ortoneda, interventor militar en el Rif (1911-1936), Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXIX, nº 232, pp. 423-448. [PDF]