Carles Ibáñez i Ibáñez de Ibero

Descripció

CASTRO SOLER, Joaquín y MURO MORALES, José Ignacio (1995): Carles Ibáñez i Ibáñez de Ibero, en J.M. Camarasa A. Roca (eds.): Ciència i Tècnica a l’Època Contemporània als Països Catalans: una aproximació biogràfica als darrers 150 anys, Barcelona, Fundació Catalana de la Recerca, vol. I, pp. 349-380.