L’organització del servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona (1902-1923)

Descripció

URTEAGA, Luis; NADAL, Francesc (2002): L’organització del servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona (1902-1923), en Cent anys d’estadística municipal, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, pp. 21-51. [PDF]