La cartografia

Descripció

MONTANER, C., NADAL, F. y URTEAGA, L. (2000): La cartografia, en Joan Vilagrasa (ed.): Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX), Lérida, Pàges editors, 280 pp.