La cartografía en la obra de Jaume Vicens Vives

Descripció

VILLANOVA, José Luis (1998): La cartografía en la obra de Jaume Vicens Vives, Estudios Geográficos, vol. LIX, no 233, pp. 717-737.