La creació del Servei del Plànol de la Ciutat a l'Ajuntament de Barcelona (1925)

Descripció

MONTANER, Carme (1998): La creació del Servei del Plànol de la Ciutat a l'Ajuntament de Barcelona (1925), en H. Capel y P.A. Linteau (eds.): Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado/ Développement urbain comparé. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pp. 331-336. [PDF]