La geodèsia a Barcelona: protagonistes i treballs

Descripció

CAPDEVILA, Joan (2010): La geodèsia a Barcelona: protagonistes i treballs, en Carme Montaner i Francesc Nadal (eds.): Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya, pp. 163-177.