La imatge cartogràfica de l’Illa de Menorca. Des dels orígens al primer terç del segle XVIII

Descripció

VIDAL BENDITO, Tomàs (2002): La imatge cartogràfica de l’Illa de Menorca. Des dels orígens al primer terç del segle XVIII, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, nº 53-54, pp. 227-273. [link]