La incorporació dels topònims baleàrics a la cartografia portolana

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2002): La incorporació dels topònims baleàrics a la cartografia portolana, en Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Educació i Cultura,  vol. II, pp. 881-902.