Mapes de Catalunya: de la imatge al símbol

Descripció

MONTANER, Carme (1999): Mapes de Catalunya: de la imatge al símbol, Revista de Catalunya, Barcelona, nº 137, pp. 59-76.