Mapes publicitaris de ciutats industrials: la iniciativa de Calvet i Boix (1879-1890)

Descripció

MONTANER, Carme (2014): “Mapes publicitaris de ciutats industrials: la iniciativa de Calvet i Boix (1879-1890): Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 76, p. 135-153. [PDF]