Mapes topogràfics per als projectes hidroelèctrics a Catalunya (1890-1936)

Descripció

MONTANER, Carme (1998): Mapes topogràfics per als projectes hidroelèctrics a Catalunya (1890-1936), Documents d’Anàlisi Geogràfica, nº 32, pp. 161-174 [PDF]