Miquel Garriga i Roca i el plànol de Barcelona, 1856-1862

Descripció

NADAL, Francesc (2011): Miquel Garriga i Roca i el plànol de Barcelona, 1856-1862, Quaderns del Seminari d'Història de Barcelona, Barcelona nº 26 pp 5-79.