Plan du siége de la ville de Barcelone avec la carte de la côte de la mer depuis le cap de Cervere jusqu'aux environs de Llobregat. Dedié au Roy, 1698

Descripció

CAPDEVILA, Joan (2011): Plan du siége de la ville de Barcelone avec la carte de la côte de la mer depuis le cap de Cervere jusqu'aux environs de Llobregat. Dedié au Roy, 1698, en Carme Montaner (ed.): 10 mapes de Catalunya (1606-1906). Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya - Rafael Dalmau, Editor, pp. 33-43.