“Presentació” dins Mapes de la Guerra Civil 1936-1939

Descripció

MONTANER, Carme; NADAL, Francesc; y URTEAGA, Luis (2011). “Presentació” dins Mapes de la Guerra Civil 1936-1939. Universitat Autònoma de Barcelona: Servei de Biblioteques. Cartoteca General. [Exposició online]