The Organization of Barcelona City Council’s Statistics Service (1902-1923)

Descripció

URTEAGA, Luis; NADAL, Francesc (2002): The Organization of Barcelona City Council’s Statistics Service (1902-1923), en Cent anys d’estadística municipal, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, pp. 177-190. [PDF]