GEHCI - Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals
     Català · Castellano · English
 
     
 

 

- Xarxa Mediterrània d'Història Cultural (Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de les Illes Balears - Universitat Ramon Llull - Universitat Rovira Virgili - Universitat Complutense de Madrid - Universitat d'Atenes -Universitat d'Aix-Provence - Universitat de Viterbo - Universitat de Lisboa- Institut d'Histoire du Temps Présent - Istituto sobre les relacions italoibèriques.

- Institut d'Histoire du Temps Présent

- Projecte Itàlia amb la Universitat de Roma 1

 

     
 

Conegueu Cercles, la revista que edita el Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.
Tots els números i els darrers exemplars.

   

La Xarxa Mediterrània d'Història Cultural ha celebrat diverses sessions celebrades des de l'any 1998.
Conegueu quines han estat aquestes sessions.

   

Sapigueu quines són les persones que treballen al Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel.lectuals.
Els seus perfils i els seus camps d'investigació.

 
               
     
     
 
[  GEHCI  -  Departament d'Història Contemporània / Facultat de Geografia i Història / Universitat de Barcelona  ]