GEHCI - Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals
     Català · Castellano · English
 
     
 

El Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI), dirigit pel Dr. Jordi Casassas, catedràtic del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, neix l'any 1989 i, des d'aleshores, ha treballat en la construcció d'un espai de reflexió i recerca historiogràfica, centrat en l'estudi del sector intel·lectual professional català en connexió amb la problemàtica particular espanyola i general europea. En aquest sentit des de 1995 el GEHCI ha mantingut contactes amb projectes d'abast internacional i, des de 1998, ha animat una Xarxa mediterrània d'Història Cultural.

 

 

Seguiu-nos a les xarxes socials:

 

     
 

Conegueu Cercles, la revista que edita el Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.
Tots els números i els darrers exemplars.

   

La Xarxa Mediterrània d'Història Cultural ha celebrat diverses sessions celebrades des de l'any 1998.
Conegueu quines han estat aquestes sessions.

   

Sapigueu quines són les persones que treballen al Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel.lectuals.
Els seus perfils i els seus camps d'investigació.

 
               
     
     
 
[  GEHCI  -  Departament d'Història Contemporània / Facultat de Geografia i Història / Universitat de Barcelona  ]