GEHCI - Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals
   



  Català · Castellano · English
 
     
 

Giovanni-Conrad CattiniGiovanni C. Cattini (gccattini@ub.edu).
Formació Acadèmica: Lllicenciat en Lletres i Filosofia (Universitat de Bolònia, 1998); Doctor en Història, Menció europea (2006).
Titol de la Tesi i any de lectura: La modernització del pensament polític en l'àrea Mediterrània a finals del segle XIX. La España Regional i la politització del discurs regeneracionista (2006).
Ocupació laboral:Professor agregat Serra Húnter a la Universitat de Barcelona.
Camps de recerca: Història del catalanisme; Història de la cultura i dels intel·lectuals; Història del nacionalisme
Darrer tema investigat: La recepció de les idees polítiques en la Catalunya contemporània.
Publicacions principals:

Llibres
- Joaquim de Camps i Arboix: un intel·lectual en temps convulsos, Barcelona, Fundació Irla, 2015.
- El gran complot. Qui va trair Macià? La trama catalana, Barcelona, Ara Llibres, 2009. Informació [+]
(Traducció italiana: Nel nome di Garibaldi. I rivoluzionari catalani, i nipoti del Generale e la polizia di Mussolini (1923-1926), Pisa, BFS, 2010)Informació [+]
- Prat de la Riba i la historiografia catalana. Intel·lectuals i crisi política a
la fi del segle XIX
, Catarroja, Afers, 2008, pp. 362; Informació [+]
- Historiografia i catalanisme. Josep Coroleu i Inglada (1839-1895), Catarroja, Afers, 2007 Informació [+]

Articles
- "Myths and symbols in the political culture of Catalan nationalism (1880-1914)", Nations and nationalism , Vol. 21, part 3, 2015, pp. 445-460.
- "Democràcia versus dictadura: els intel·lectuals catalans entre la presa de poder de Mussolini i el cop d'Estat de Primo de Rivera" a PUIGSERVER POU, Rafel; RIPOLL GIL, Elisabeth; SERRA, Sebastià (eds.), Cultura, societat i política a la Mediterrània contemporània: Miscel·lània d'homenatge al professor Miquel Duran Pastor: XIV Reunió de la Xarxa Mediterrània d'Història Cultural, Palma, Ed. Muntaner, 2013, pp. 103 – 116.
- "Cultura política i exili. L’ocàs del republicanisme català (1939-1948)" a SANTACANA, Carles (coord.), Entre el malson i l’oblit. L’impacte del franquisme en la cultura a Catalunya i a les Balears (1939-1948), Catarroja, Afers, 2013, pp. 215-243.
- "Democracy and Dictatorship among the Catalan Intelligentsia: the Matteotti Affair and the Reflections of Francesc Cambó", Journal of Catalan Intellectual History, 3 (2012), pp. 13-28.
- "Los regionalistas catalanes en la España de la Restauración: la plataforma de la España regional (1886-1893)", Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 45 (2011), pp. 19-42.
- "La construzione del discorso nazionalista catalano alla fine dell'Ottocento: il paradigma storico-giuridico", Spagna Contemporanea, 31 (2007), pp. 35-52.
- "El parlamentarismo en el área mediterránea al final del siglo XIX. Una visión comparada italo-española" a les Actes del 53 Congrès de la Comissió internacional per al estudio de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, Barcelona, 2005, pp.873-891;
- "La construcció de l'Estat nacional espanyol i els intel·lectuals perifèrics. La crítica regionalista d'en Francesc Romaní Puigdengolas" a L'Estat-nació i el conflicte regional: Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic, Barcelona, Publicacions de l'Abadia del Montserrat, 2004, pp.34-61;
- "La costruzione dello stato moderno dalla periferia. Un'approssimazione attraverso alcuni studi recenti" Spagna contemporanea n. 24 (2003), pp. 139-152;
- "Una lectura franquista de Prat de la Riba", a Afers, núm. 42-43, (2002), pp.561-586 (premi periodístic Prat de la Riba, 2003).
- "El anarquismo durante la Guerra Civil: algunas reflexiones historiográficas", Ayer, 45 (2002), pp. 197-219.
- "Anarquistes italians a l'Espanya republicana: la visió de Giuseppe Ruozi", Afers, 37 (2000), pp. 713-729.
- "Una lectura franquista de Prat de la Riba", Afers, 42 (2002), pp. 561-586.

Més publicacions: https://ub.academia.edu/GCattini

     
 

Conegueu Cercles, la revista que edita el Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.
Tots els números i els darrers exemplars.

   

La Xarxa Mediterrània d'Història Cultural ha celebrat diverses sessions celebrades des de l'any 1998.
Conegueu quines han estat aquestes sessions.

   

Sapigueu quines són les persones que treballen al Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel.lectuals.
Els seus perfils i els seus camps d'investigació.

 
               
     
     
 
[  GEHCI  -  Departament d'Història Contemporània / Facultat de Geografia i Història / Universitat de Barcelona  ]