GEHCI - Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals
     Català · Castellano · English
 
     
 

Jordi CasassasJordi Casassas i Ymbert (jcasassas@ub.edu).
Formació Acadèmica: Doctor en Història Contemporània
Ocupació laboral: Catedràtic emèrit d'Història Contemporània (Universitat de Barcelona)
Titol de la Tesi i any: "Jaume Bofill (1878-1933). L'adscripció social i l'evolució política" (1977).
Camps de recerca: Història política; Història cultural; Història de les institucions; Història del nacionalisme
Darrer tema recerca: El problema polític de les identitats nacionals a l'espai mediterrani contemporani
Publicacions Principals:

- Pervivència de Catalunya: la formació de la societat catalana i les seves identitats a l'època contemporània, Barcelona, Afers, 2020
- La voluntat i la quimera: el noucentisme català entre la Renaixença i el marxisme, Barcelona, Pòrtic, 2017
- La nació dels catalans: el difícil procès històric de nacionalització de Catalunya, Catarroja, Afers, 2014
- CASASSAS, Jordi (dir.), Atles del catalanisme, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2012.
- La fàbrica de les idees. Política i cultura a la Catalunya del segle XX, Barcelona, Catarroja/Barcelona, Afers, 2009.
- El temps de la nació. Estudis sobre el problema polític de les identitats, Barcelona, Proa, 2005.
- El futur del catalanisme, Barcelona, Proa, 1997.
- Entre Escil.la i Caribdis. El catalanisme i la Catalunya conservadora de la segona meitat del segle XIX, Barcelona, La Magrana, 1990.
- Intel.lectuals, professionals i politics a la Catalunya contemporània (1850-1920), Sant Cugat del Vallès, Els Llibres de la Frontera, 1989.
- Història de l'Ateneu Barcelonès. Dels orígens als nostres díes, Barcelona, La Magrana, 1986.
- La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Barcelona, Anthropos, 1983.
- Jaume Bofill i Mates (1878-1933). L'adscripció social i l'evolució política, Barcelona, Curial, 1980.
- Ha estat, entre d'altres, codirector de la "Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català" (1983-1993), assessor principal d'Història política, societat i cultura dels Països Catalans (1995-1999) i codirector del Diccionari d'Historiografia Catalana (2003). Premi Ramon Trias Fargas 2004 pel llibre El temps de la nació. Estudis sobre el problema polític de les identitats (2005). Coordinador i coautor de multitud d'articles científics i obres col·lectives.

Podeu consultar un llistat complet de les seves publicacions a l'espai Dialnet i a la pàgina del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

     
 

Conegueu Cercles, la revista que edita el Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.
Tots els números i els darrers exemplars.

   

La Xarxa Mediterrània d'Història Cultural ha celebrat diverses sessions celebrades des de l'any 1998.
Conegueu quines han estat aquestes sessions.

   

Sapigueu quines són les persones que treballen al Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel.lectuals.
Els seus perfils i els seus camps d'investigació.

 
               
     
     
 
[  GEHCI  -  Departament d'Història Contemporània / Facultat de Geografia i Història / Universitat de Barcelona  ]