GEHCI - Grup d'Estudis d'Hist˛ria de la Cultura i dels IntelĚlectuals
     Català · Castellano · English
 
     
 

Centres de Documentació
- Biblioteca de la Universitat de Barcelona (http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm)
- Centre d'Estudis Hist˛rics Internacionals Pavellˇ de la Rep˙blica (http://www.ub.es/cehi)

Departaments d'Hist˛ria ContemporÓnia dels Pa´sos Catalans
- Universitat de Barcelona (http://www.ub.es/dphc)
- Institut Universitari d'Hist˛ria Jaume Vicens Vives-Universitat Pompeu Fabra (http://www.upf.es/iuhjvv/index.htm)
- Universitat Aut˛noma de Barcelona (http://www.blues.uab.es/historiamc)
- Universitat Rovira i Virgili (http://www.urv.es/centres/Departaments/histgeo/0indexdhig.html)
- Universitat de Girona (http://www.udg.edu/dghha)
- Universitat de Lleida (http://www.udl.es/dept/historia)
- Universitat de les Illes Balears (http://www.uib.es/depart/dha/index.html)
- Universitat Jaume I de Castellˇ (http://www.his.uji.es)
- Universitat de ValŔncia (http://www.uv.es/~apons/hcontemp.htm)
- Universitat d'Alacant (http://www.ua.es/hum.contemporaneas)
- Universitat de PerpinyÓ (http://www.univ-perp.fr/lsh/ens/hist/ac_histoire.htm)
- Universitat de Montpeller (http://www.univ-montp3.fr/etudes/ufr3/index.htm)

Grups de Recerca Vinculats al Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona
- Grup d'investigaciˇ en Multiculturalisme i GŔnere (http://www.ub.es/multigen)
- Grup de recerca en Treball, Institucions i GŔnere (http://www.ub.es/tig)
- Grup de recerca "Els primers anys del franquisme a Catalunya" (http://www.ub.es/cehi/04grups.htm)
- Centre d'Investigacions Film-Hist˛ria (http://www.pcb.ub.es/filmhistoria/filmhistoria2.htm)
- Grup d'Estudi d'Hist˛ria de la Cultura i dels intelĚlectuals (http://www.ub.edu/gehci).

Altres enllaços d'interès
- Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea (http://hispanianova.rediris.es/)
- Historia Constitucional. Revista electrónica (http://hc.rediris.es/)
- Biblioteca Miralles. Guía bibliográfica de la Literatura Española del siglo XIX (http://www.bibliotecamiralles.org/)
- Spagna contemporanea. Semestrale di storia, cultura e bibliografia (http://www.spagnacontemporanea.it/)
- Centro Interuniversitario di Storia Culturale (http://www.centrostoriaculturale.unipd.it)
- Revista Política y Cultura (http://polcul.xoc.uam.mx/)
- Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales (http://www.ucm.es/info/historia/histopoli.htm)

     
 

Conegueu Cercles, la revista que edita el Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.
Tots els números i els darrers exemplars.

   

La Xarxa MediterrÓnia d'Hist˛ria Cultural ha celebrat diverses sessions celebrades des de l'any 1998.
Conegueu quines han estat aquestes sessions.

   

Sapigueu quines són les persones que treballen al Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel.lectuals.
Els seus perfils i els seus camps d'investigació.

 
               
     
     
 
[  GEHCI  -  Departament d'Història Contemporània / Facultat de Geografia i Història / Universitat de Barcelona  ]