GEHCI - Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals
     Català · Castellano · English
 
     
 

Projecte de recerca actualment en vigor:

EUROPA Y EL CAMBIO CULTURAL EN ESPAÑA. REDES CULTURALES Y CONEXIONES TRANSNACIONALES (1960-1975)
I.P.: Dr. Carles Santacana
Nom
: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement
Organisme: Ministerio de Economia y Competitividad
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Codi oficial: PGC2018-098191-B-I00
Data inicial: 01/01/2019
Data final: 31/12/2021

 

Projectes de recerca finançats i ajuts dels quals ha gaudit el grup:

- Títol del projecte:  Las bases del cambio cultural en España (1960-1975).  
Entitat finançadora: DGIC Dirección General de Investigación Científica y Técnica.  
Referència de la concessió:   HAR 2014-52882-P
Durada: des de/d’  2014 fins a  2017
Investigador/a principal:  Jordi Casassas i Ymbert.

- Títol del projecte: Grup d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.    
Entitat finançadora: Direcció General de Recerca.Generalitat de Catalunya.  
Referència de la concessió: 2014-SGR-1489  
Durada: des de/d’  2014 fins a  2016
Investigador/a principal:  Jordi Casassas i Ymbert.

- Títol del projecte:  La gran confrontación entre democracia y dictadura: los efectos de la Guerra Civil y el Franquismo en la cultura política de Cataluña y Baleares (1936-1960).  
Entitat finançadora: DGIC Dirección General de Investigación Científica y Técnica.  
Referència de la concessió:   HAR 2008-05391
Durada: des de/d’  2008 fins a  2011
Investigador/a principal:  Jordi Casassas i Ymbert.

- Títol del projecte: Grup d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.    
Entitat finançadora: Direcció General de Recerca.Generalitat de Catalunya.  
Referència de la concessió: 2009-SGR-1130  
Durada: des de/d’  2009 fins a  2014
Investigador/a principal:  Jordi Casassas i Ymbert.

- Projecte per a la realització de projectes d'R+D en el marc d'alguns Programes Nacionals del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 pel projecte Política e identidad. La construcción de los discursos identitarios en la Europa Contemporánea: el caso de Cataluña (HUM2005-06313).

- Projecte de Suport als Grups de Recerca de Catalunya 2005 (2005-2008) (2005SGR-00513).

- Projecte per a la creació, desenvolupament i consolidació de Xarxes Temàtiques de la Generalitat de Catalunya en el marc del III Pla de Recerca de Catalunya (2004XT-00087).

- Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología (desembre de 2002 – novembre 2005) per a la realització del projecte d’investigació Instituciones culturales y sociabilidad en la Cataluña contemporánea (BHA2002-01500).

- Projecte de Suport als Grups de Recerca de Catalunya de la Generalitat de Catalunya en el marc del III Pla de Recerca de Catalunya (2002-2004) (2001SGR-00013).

- Projecte per a la creació, desenvolupament i consolidació de Xarxes Temàtiques de la Generalitat de Catalunya en el marc del III Pla de Recerca de Catalunya (XT01-00026).

- Projecte de Suport als Grups de Recerca de Catalunya de la Generalitat de Catalunya en el marc del II Pla de Recerca de Catalunya (1999-2001) (1999SGR-00424).

- Projecte per a la creació, desenvolupament i consolidació de Xarxes Temàtiques de la Generalitat de Catalunya en el marc del II Pla de Recerca de Catalunya (XT99-00024).

- Projecte de Suport als Grups de Recerca de Catalunya de la Generalitat de Catalunya en el marc del II Pla de Recerca de Catalunya (1997-1999) (1997SGR-381).

- Proyecto de Investigación del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura (octubre 1997 – setembre 2000) per a la realització del projecte d’investigació Intelectuales y cultura política en la Europa surmediterránea (siglo XIX-XX) (PB96-0387).

- Projecte DGICYT del Ministerio de Educación y Cultura (novembre de 1992 – novembre de 1995) per a la realització del projecte d’investigació Estudio del sector intelectual y del marco político cultural catalán contemporáneo (PB-92/0866).

- Beca de la Fundació Jaume Bofill per a la realització de l’Estudi dels intel·lectuals en l’àmbit cultural contemporani (1992-1993).

 

     
 

Conegueu Cercles, la revista que edita el Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.
Tots els números i els darrers exemplars.

   

La Xarxa Mediterrània d'Història Cultural ha celebrat diverses sessions celebrades des de l'any 1998.
Conegueu quines han estat aquestes sessions.

   

Sapigueu quines són les persones que treballen al Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel.lectuals.
Els seus perfils i els seus camps d'investigació.

 
               
     
     
 
[  GEHCI  -  Departament d'Història Contemporània / Facultat de Geografia i Història / Universitat de Barcelona  ]