GEHCI - Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals
     Català · Castellano · English
 
     
 

 

- 'Quan tot semblava possible. Els fonaments del canvi cultural a Espanya (1960-1975)', València, Publicacions Universitat de València, 2018 [NOVETAT!]Informació [+]

- Flocel Sabaté (Ed.) Historical analysis of the catalan identity. Vol. 6, Peter Lang AG International Academic Publishers, Berna, 2015 Informació [+]

- Flocel Sabaté & Luís Adao de Fonseca (Eds.) Catalonia and Portugal. The iberian peninsula from the periphery. Vol. 5, Peter Lang AG International Academic Publishers, Berna, 2015 Informació [+]

- Paul Aubert / Elio d'Auria / Jordi Casassas Ymbert / Sebastià Serra Busquets (Dir.) La democracia imperfecta, Lleonard Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 2014 informació[+]

- Carles Santacana [Coord.] Entre el malson i l'oblit. l'impacte del franquisme en la cultura de Catalunya i les illes Balears (1939-1960), Catarroja, Afers, 2013 [pdf]

- Jordi Casassas i Ymbert (coord.) "Catalanisme: politique et culture/Catalanismo: política y cultura", Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, 45, PUP, 2010 [pdf]

- Jordi Casassas i Ymbert (coord.), Les identitats a la Catalunya contemporània, Cabrera de Mar, Galerada, 2009 Informació [+] [pdf]

- Jordi Casassas i Ymbert (coord.), L'Ateneu i Barcelona. 1 segle i 1/2 d'acció cultural, Barcelona, Diputació de Barcelona/RBA-La Magrana, 2006 Informació [+]

- Jordi Casassas i Ymbert (coord.), Premsa cultural i intervenció política dels intel·lectuals a la Catalunya contemporània (1814-1975), Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2005 Informació [+]

- Jordi Casassas i Ymbert, (coord.), Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975), Barcelona, Proa, 1999 Informació [+]

- Jordi Casassas i Ymbert, Elio d'Auria, El Estado Moderno en Italia y en España, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1992 Informació [+]

- Jordi Casassas i Ymbert (coord.), Els intel·lectuals i la política a la Catalunya contemporània (Estat de la qüestió), Barcelona, Desembre, 1993 [Treball inèdit realitzat amb l’ajuda de la Fundació Jaume Bofill].

     
 

Conegueu Cercles, la revista que edita el Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i els Intel.lectuals.
Tots els números i els darrers exemplars.

   

La Xarxa Mediterrània d'Història Cultural ha celebrat diverses sessions celebrades des de l'any 1998.
Conegueu quines han estat aquestes sessions.

   

Sapigueu quines són les persones que treballen al Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel.lectuals.
Els seus perfils i els seus camps d'investigació.

 
               
     
     
 
[  GEHCI  -  Departament d'Història Contemporània / Facultat de Geografia i Història / Universitat de Barcelona  ]