Departament de Genètica 


BIOLOGIA I GENÈTICA
 DEL DESENVOLUPAMENT


Josep Francesc Abril
David Bueno
Francesc Cebrià
Montserrat Corominas
Marta Morey
Rafael Romero
Emili Saló
Florenci Serras

FRANCESC CEBRIÀ


contacte
historial
recerca
publicacions


DADES DE CONTACTE            Francesc Cebrià
            Departament de Genètica
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal, 643, edifici Prevosti, 1a planta
            08028 Barcelona
            Tel.: +34 93 4021499
            Fax: +34 93 4034420
            A/e: fcebrias@ub.edu
            Web: www.ub.edu/planaria